Konferencja – „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami samorządu terytorialnego – rozwiązywanie problemów lokalnego rynku pracy. Perspektywa 2019-2023.”

Szanowni Państwo,

W imieniu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie, serdecznie zapraszam na Konferencję pt. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami samorządu terytorialnego – rozwiązywanie problemów lokalnego rynku pracy. Perspektywa 2019-2023.”

Konferencja  odbędzie się 11 i 12 czerwca 2019 roku w Hotelu Senator przy ul. Wyzwolenia 35
w Dźwirzynie.

Przedstawimy na niej najciekawsze przedsiębiorstwa społeczne z regionu i Polski współpracujące z JST, zaprezentujemy m.in. Społeczny kalkulator kosztów zaniechania oraz tzw. „beczkę zasobów gminy” –  narzędzia stosowane przez samorządy inwestujące w lokalną ekonomię społeczną. Ponadto, powiemy jak  OWES Koszalin będzie wspierał tworzenie nowych miejsc pracy
w przedsiębiorstwach społecznych do 2023 roku. Program przewiduje także czas na Państwa konsultacje z doradcami OWES.

Dołączamy szczegółowy program oraz kartę zgłoszeniową.

karta zgłoszeniowa – Konferencja Dźwirzyno

Konferencja – Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami samorządu terytorialnego – rozwiązywanie problemów lokalnego rynku pracy. Perspektywa 2019-2023.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 31 maja 2019 r – telefonicznie: 697 849 152, 798 227 364  lub drogą mailową na adres: m.zielenkiewicz@karrsa.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!