Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider Ekonomii Społecznej 2014”!

Szanowni państwo,
Już tylko tydzień został na zgłoszenie swojego kandydata do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider Ekonomii Społecznej 2014”!

Nagrodę otrzymają osoby/podmioty, które swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Podobnie jak przed rokiem, nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:
1. Samorząd przyjazny ekonomii społecznej.
2. Podmiot ekonomii społecznej.
3. Animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna).
Zwycięzca każdej z kategorii otrzyma nagrodę w postaci statuetki „Lider Ekonomii Społecznej” i dyplomu okolicznościowego. Dodatkowo, w każdej kategorii zostaną przyznane po dwa wyróżnienia.
W Konkursie mogą uczestniczyć: samorządy, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność lub mający siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także osoby fizyczne zamieszkałe i prowadzące działania na terenie województwa.
Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać w terminie do dnia 18 września 2014 roku na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin lub osobiście dostarczyć do siedziby ROPS, ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 321, Szczecin. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 października br. podczas Zachodniopomorskiego Forum Integracji Społecznej w Szczecinie.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy ROPS pod nr. tel. 91 42 53 635, e-mail: skalamaga@wzp.pl.

Więcej informacji o konkursie, zgłoszenie i regulamin na stronie: http://projektrops.wzp.pl/rops1/p-r-m-a-23879/n_aktualnosci.htm