Szkolenie „Zarządzanie pracownikami, motywacja, konflikt, zmiana”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej korzystających ze wsparcia OWES Koszalin  na szkolenie pn. „Zarządzanie pracownikami, motywacja, konflikt, zmiana”, które odbędzie w dn. 17-18 maja 2018 r. w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

Uczestnicy szkolenia poznają wiele skutecznych technik kierowania pracownikami, reagowania na sytuacje trudne, konflikty oraz budowania zaangażowania. Chcesz zwiększyć efektywność działań w zakresie zarządzania pracownikami? Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!

Załączamy Program Szkolenia!

Zarządzanie pracownikami, motywacja, konflikt, zmiana_program dwudniowego szkolenia

Termin szkolenia: 17-18 maja 2018 r.  godz. 8.00-15.30

Miejsce: sala szkoleniowa KARR w Koszalinie

Trenerka: Marta Czerwińska

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY!

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. Złożyć formularz zgłoszeniowy, w jeden z następujących sposobów:
  • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/
  • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
  1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy

– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/

 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

  • Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! ZAPRASZAMY